.

k1.jpg k2.jpg k3.jpg

Spoločnosť ILFES s.r.o. je držiteľom Povolenia na výrobu tepla, rozvod tepla.

Výrobu tepla zabezpečujeme tepelnými zdrojmi:

CTZ – SNP - Kukučínova ulica

Kotolňa - Štúrova

Prevádzka ďalších menších kotolní na základe zmlúv z vlastníkmi zariadení.