Spoločnosť bola založená v roku  1997 za účelom správy a prevádzky tepelných zariadení mesta Ilava. Je výrobcom a dodávateľom tepla a teplej vody do väčšiny bytových domov v meste Ilava.
Okrem toho vykonáva správu bytov a nebytových priestorov na základe ,,zmluvy o výkone správy“ pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Cieľom spoločnosti je poskytovať odberateľom kompletné služby spojené s predmetom činnosti, v súlade s platnými technickými a legislatívnymi predpismi.

 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY
Pondelok: 7.30 -11.30 12.30-14.30
Streda: 7.30 -11.30 12.30-16.30
Piatok: 7.30 -11.30