.

 

Cenové rozhodnutie Cenové rozhodnutie Faktor primárnej energie Faktor primárnej energie Štandardy kvality
od 1.1. 2019 od 1.1. 2018 2018 2017 2018
Štandardy kvality Vyhodnotenie rozvodov tepla
Vyhodnotenie rozvodov tepla


2016 2017
2016Cenové rozhodnutie
Faktor primárnej energie Štandardy kvality Štandardy kvality
na rok 2017 bilančné obdobie 2016 rok 2015 za rok 2014
SIEA hodnotenie rozvodov
SIEA hodnotenie rozvodov
SIEA hodnotenie rozvodov
Vyhodnotenie štandardov kvality
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2012
za rok 2011


Vyhodnotenie energetickej Vyhodnotenie štandardov kvality

účinnosti rozvodu tepla
za rok 2013 za rok 2017