.

 

Rozhodnutie - cena tepla Faktor primárnej energie Štandardy kvality za oblasť TEPLO
platné od 1.2.2024 bilančné obdobie rok 2023 za rok 2023

-
Rozhodnutie - cena tepla Faktor primárnej energie
Štandardy kvality za oblasť TEPLO Rozhodnutie - cena tepla

pre rok 2023 platné od 1.2.2023 bilančné obdobie rok 2022
za rok 2022 pre rok 2023 platné od 1.1.2023Rozhodnutie - cena tepla Faktor primárnej energie
Štandardy kvality za oblasť TEPLO

pre rok 2022 bilančné obdobie rok 2021
za rok 2021

. . .
.


Rozhodnutie - cena tepla Faktor primárnej energie
Štandardy kvality za oblasť TEPLO

pre rok 2021 bilančné obdobie rok 2020
za rok 2020

. . .
.
Cenové rozhodnutie Cenové rozhodnutie Faktor primárnej energie Faktor primárnej energie Štandardy kvality
od 1.1. 2019 od 1.1. 2018 2018 2017 2018
Štandardy kvality Vyhodnotenie rozvodov tepla
Vyhodnotenie rozvodov tepla
2016 2017
2016


Cenové rozhodnutie
Faktor primárnej energie Štandardy kvality Štandardy kvality
na rok 2017 bilančné obdobie 2016 rok 2015 za rok 2014
SIEA hodnotenie rozvodov
SIEA hodnotenie rozvodov
SIEA hodnotenie rozvodov
Vyhodnotenie štandardov kvality
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2012
za rok 2011


Vyhodnotenie energetickej účinnosti Vyhodnotenie štandardov kvality Faktor primárnej energie Vyhodnotenie štandardov kvality
rozvodu tepla za bilančné obdobie
za rok 2013 za rok 2017 rok 2019 za rok 2019